Truy cập nội dung luôn
Số: 40 +41
Ngày 20 Tháng 05 Năm 2021

Mục lục

Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Văn bản pháp luật khác
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Đăng từ Công báo số 38 + 39 đến số 40 + 41)

CÔNG BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0280)3 751 789 - Fax: (0280)3 851 149 - Email: congbaotn@thainguyen.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Thái Nguyên" khi sử dụng lại thông tin từ website này.