Danh sách văn bản
1. Nghị quyết Số 20/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2020 2. Nghị quyết Số 21/NQ-HĐND thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 3. Nghị quyết Số 22/NQ-HĐND về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021 4. Nghị quyết Số 23/NQ-HĐND về việc sáp nhập xóm, tổ dân phố tại một số xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Đại Từ 5. Nghị quyết Số 24/NQ-HĐND về việc giữ nguyên ưu đãi đầu tư cho dự án Samsung Electro - Mechanics Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Việt Nam 6. Nghị quyết Số 25/NQ-HĐND về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Cách mạng tháng 10 thành phố Sông Công (Giai đoạn II) theo hình thức PPP - Hợp đồng BT 7. Nghị quyết Số 26/NQ-HĐND về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường Trần Phú, phường Cải Đan, thành phố Sông Công theo hình thức PPP - Hợp đồng BT 8. Nghị quyết Số 27/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Điểm dân cư nông thôn xóm Hanh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên 9. Nghị quyết Số 28/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Khu đô thị thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa 10. Nghị quyết Số 29/NQ-HĐND chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh) 11. Nghị quyết Số 30/NQ-HĐND về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT. 261 đoạn từ Km1+00 đến Km20+00, tỉnh Thái Nguyên 12. Nghị quyết Số 31/NQ-HĐND về việc Quyết định chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường 36m nối Khu công nghiệp Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công Hạng mục: Cổng chào Khu công nghiệp Sông Công II và cải tạo nút giao Sông Công 13. Nghị quyết Số 32/NQ-HĐND về việc thông qua bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14. Nghị quyết Số 33/NQ-HĐND thông qua Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên,giai đoạn 2019 - 2025 15. Nghị quyết Số 34/NQ-HĐND về việc bổ sung biên chế sự nghiệp khác năm 2019cho Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường

CÔNG BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0280)3 751 789 - Fax: (0280)3 851 149 - Email: congbaotn@thainguyen.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Thái Nguyên" khi sử dụng lại thông tin từ website này.