Danh sách văn bản
1. Quyết định Số 1934/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tổ dân phố 11, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. 2. Quyết định Số 1936/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. 3. Quyết định Số 1985/QĐ-UBND Về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích mở rộng bãi thải Tây tại xã An Khánh, huyện Đại Từ. 4. Quyết định Số 1997/QĐ-UBND Về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích mở rộng bãi thải Nam tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. 5. Quyết định Số 2064/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung mỏ đá vôi Trúc Mai 2, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 6. Nghị quyết Số 11/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa trường lớp học mần non, tiêu học cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng sa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020. 7. Nghị quyết Số 12/NQ-HĐND về việc đặt tên công trình công cộng trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 8. Nghị quyết Số 13/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 9. Nghị quyết Số 14/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. 10. Nghị quyết Số 15/NQ-HĐND điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên. 11. Nghị quyết Số 16/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 12. Nghị quyết Số 17/NQ-HĐND về việc ban hành Kế hoạch giường cách ly và giường bệnh theo cấp độ dịch để phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên. 13. Nghị quyết Số 18/NQ-HĐND đổi tên dân phố Mấu 2, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

CÔNG BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0280)3 751 789 - Fax: (0280)3 851 149 - Email: congbaotn@thainguyen.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Thái Nguyên" khi sử dụng lại thông tin từ website này.