Danh sách văn bản
1. Quyết định Số 25/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về tổ chức quản lý, khai thác, vận hành nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 2. Quyết định Số 26/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng và phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 3. Quyết định Số 27/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 4. Quyết định Số 3316/QĐ-UBND Về việc chuyển giao đất cho UBND huyện Định Hóa quản lý và sử dụng tại dự án xây dựng khu tái định cư di dân khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở đất và có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và kè bờ suối khắc phục sạt lở tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa. 5. Quyết định Số 3341/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên để xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II - Diện tích 250 ha, tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công (đợt 1). 6. Quyết định Số 3342/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 14). 7. Quyết định Số 3357/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên. 8. Quyết định Số 3358/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. 9. Quyết định Số 3418/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Hỗ trợ và Phát triển Công nghệ Detech để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên (đợt 3). 10. Quyết định Số 3419/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. 11. Quyết định Số 3429/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. 12. Quyết định Số 3450/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án Khu đô thị kiểu mẫu Hương Sơn tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. 13. Quyết định Số 3453/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. 14. Quyết định Số 3456/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 15). 15. Quyết định Số 3460/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án Nhà hàng Hồ điều hòa Xương Rồng II tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hữu Huệ. 16. Quyết định Số 3491/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thủ đô Gió Ngàn thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ vàng gốc Deluvi khu vực Bãi Mố, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (đợt 1). 17. Quyết định Số 3492/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ tổng hợp Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa trung tâm thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng văn phòng làm việc, kho chứa hàng tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. 18. Quyết định Số 3512/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần KOSY để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên (đợt 1). 19. Quyết định Số 3541/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu huệ thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đất san lấp khu Đong tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công (đợt 1). 20. Quyết định Số 3570/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên, giao cho UBND phường Túc Duyên quản lý theo quy hoạch tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. 21. Quyết định Số 3579/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên để xây dựng Nhà trông coi khu căn cứ chiến đấu tại xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 22. Quyết định Số 3601/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO để thực hiện dự án Khu nhà ở Bách Quang, tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1).

CÔNG BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0280)3 751 789 - Fax: (0280)3 851 149 - Email: congbaotn@thainguyen.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Thái Nguyên" khi sử dụng lại thông tin từ website này.