Danh sách văn bản
1. Nghị quyết Số 08/2020/NQ-HĐND Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 2. Nghị quyết Số 09/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 3. Nghị quyết Số 10/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 4. Nghị quyết Số 11/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 5. Nghị quyết Số 12/2020/NQ-HĐND Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 6. Nghị quyết Số 13/2020/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021. 7. Nghị quyết Số 14/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 8. Nghị quyết Số 15/2020/NQ-HĐND Thông qua Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 9. Quyết định Số 28/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên. 10. Nghị quyết Số 40/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 11. Nghị quyết Số 41/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. 12. Quyết định Số 3768/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty Cổ phần Lâm sản Thái Nguyên được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị HTD City, tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 13. Quyết định Số 3813/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Cách mạng tháng 10 thành phố Sông Công (Giai đoạn II) theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT. 14. Quyết định Số 3820/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Nguyễn Minh Quân thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ hỗn hợp Phú Bình tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. 15. Quyết định Số 3909/QĐ-UBND Về việc áp dụng mức lương cơ sở và hệ số điều chỉnh tăng thêm để xác định chi phí tiền lương trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị. 16. Quyết định Số 3925/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư và Phát triển Hồng Phát thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ và Trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

CÔNG BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0280)3 751 789 - Fax: (0280)3 851 149 - Email: congbaotn@thainguyen.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Thái Nguyên" khi sử dụng lại thông tin từ website này.