Danh sách văn bản
1. Nghị quyết Số 14/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2. Nghị quyết Số 15/2021/NQ-HĐND Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3. Quyết định Số 46/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 4. Nghị quyết Số 170/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 5. Nghị quyết Số 172/NQ-HĐND Thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 6. Nghị quyết Số 173/NQ-HĐND Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên 7. Nghị quyết Số 174/NQ-HĐND Tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 8. Nghị quyết Số 175/NQ-HĐND Về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình 9. Nghị quyết Số 176/NQ-HĐND Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên 10. Nghị quyết Số 177/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cầu Quang Vinh 1, Cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên 11. Nghị quyết Số 178/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh 12. Nghị quyết Số 179/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên 13. Nghị quyết Số 180/NQ-HĐND Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14. Nghị quyết Số 181/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15. Nghị quyết Số 182/NQ-HĐND Thông qua Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 16. Nghị quyết Số 183/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 17. Quyết định Số 3383/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035

CÔNG BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0280)3 751 789 - Fax: (0280)3 851 149 - Email: congbaotn@thainguyen.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Thái Nguyên" khi sử dụng lại thông tin từ website này.