Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2018 Ngày 15 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08/12/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2019. 03
08/12/2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 06
08/12/2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND thông qua kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2017. 49
08/12/2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III. 76
08/12/2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2017. 78
08/12/2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 tỉnh Thái Nguyên. 96
08/12/2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261 đoạn từ Km1+00 đến Km20+00. 118
08/12/2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông Đội Cấn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 121