"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 37 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/05/2017 Quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312B/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
19/05/2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế, chính sách thu hút xã hội hoá đầu tư và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/05/2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua cơ chế đặc thù một số nội dung về thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020.
18/05/2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; Kỳ họp thứ 2, thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII.
18/05/2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và 3 năm 2018 - 2020 tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình; thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
18/05/2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
18/05/2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
10,294,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner