"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 65 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2006 Quyết định số 3677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên.
29/12/2006 Nghị quyết số 90/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007.
29/12/2006 Nghị quyết số 91/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai.
29/12/2006 Nghị quyết số 92/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 huyện Võ Nhai.
29/12/2006 Nghị quyết số 93/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai năm 2006.
29/12/2006 Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
29/12/2006 Nghị quyết số 95/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai phê chuẩn bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2007 huyện Võ Nhai.
28/12/2006 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua chương trình hoạt động năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên.
28/12/2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên.
28/12/2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên năm 2007.
28/12/2006 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân về công tác xét xử năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007.
28/12/2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch sử dụng đất năm 2007 thành phố Thái Nguyên.
28/12/2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 26 phường, xã giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 thành phố Thái Nguyên.
28/12/2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường ở thành phố Thái Nguyên.
28/12/2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành TW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
28/12/2006 Nghị quyết số 32 /NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch tổ chức hưởng ứng năm du lịch Thái Nguyên 2007 và Kỷ niệm 45 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
28/12/2006 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Báo cáo triển khai thực hiện Dự án Xây dựng Hồ điều hoà Xương Rồng và khu đô thị thành phố Thái Nguyên.
28/12/2006 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư¬ xây dựng năm 2006; Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng 45 năm ngày thành lập TP và hưởng ứng Năm du lịch Thái Nguyên 2007; và phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 thành phố Thái Nguyên.
27/12/2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất đai huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015.
27/12/2006 Quyết định số 2958/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2007.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
12,935,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner