"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 153 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2007 Quyết định số 3109/2007/QĐ-UHND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp mua sắm tài sản, quản lý tài sản Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên.
30/12/2007 Mục lục số 24 của Trung tâm Công báo tỉnh hệ thống hóa văn bản đăng Công báo năm 2007 theo cơ quan ban hành.
28/12/2007 Quyết định số 3043/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định về cơ chế quản lý nguồn vốn dự trữ lưu thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2007 Quyết định số 3070/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán vốn Chương trình giáo dục quốc gia, Chương trình 135 năm 2007 tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 huyện Võ Nhai.
28/12/2007 Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai năm 2008.
27/12/2007 Quyết định số 3033/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2008.
27/12/2007 Quyết định số 3034/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2007 Quyết định số 3021/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản.
24/12/2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về nhiệm vụ năm 2008 của huyện Phú Bình.
24/12/2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về phê chuẩn dự toán phương án phân bổ ngân sách huyện Phú Bình năm 2008.
24/12/2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Phú Bình.
24/12/2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Phú Bình giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010.
24/12/2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc phê chuẩn Báo cáo hoạt động công tác năm 2007 và nhiệm vụ công tác năm 2008 của Toà án nhân dân huyện Phú Bình.
24/12/2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Phú Bình.
14/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2008.
14/12/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2007 và kế hoạch sử dụng đất (có bổ sung) năm 2008 tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
12,706,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner