"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 161 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2008 Quyết định số 3422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền tiêm Vácxin phòng chống dại cho chó đối với chủ nuôi chó trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
29/12/2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2009.
25/12/2008 Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện.
25/12/2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 huyện Phú Lương.
25/12/2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Phú Lương.
25/12/2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc phân bổ tỷ lệ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2009.
25/12/2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về chương trình giám sát năm 2009 của HĐND huyện Phú Lương.
25/12/2008 Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 huyện Phú Lương.
25/12/2008 Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về nhiệm vụ năm 2009 huyện Phú Lương.
24/12/2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
24/12/2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
24/12/2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi.
24/12/2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
24/12/2008 Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá thuê xe ô tô công tác, khung giá sử dụng các loại xe hiện có, số km tối thiểu được sử dụng xe công tác của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Công ty Nhà nước.
23/12/2008 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và tổ chức đón Tết cổ truyền Kỷ Sửu 2009.
22/12/2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2008. Chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2009.
22/12/2008 Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ phê chuẩn nhiệm vụ công tác của HĐND huyện Đồng Hỷ năm 2009.
19/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của thành phố Thái Nguyên.
19/12/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 thành phố Thái Nguyên.
19/12/2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2009 Thành phố Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
12,706,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner