"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 152 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2009 Nghị quyết số 46/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Võ Nhai đến năm 2020.
30/12/2009 Mục lục số 2009/ML-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh mục lục.
29/12/2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010.
28/12/2009 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, bình ổn thị trường và tổ chức đón Tết cổ truyền Canh Dần 2010.
28/12/2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2010.
28/12/2009 Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 huyện Võ Nhai.
28/12/2009 Nghị quyết số 40/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai năm 2010.
28/12/2009 Nghị quyết số 41/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách năm 2010 huyện Võ Nhai.
28/12/2009 Quyết định đính chính số 41a /QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh về việc đính chính lại Mục lục tại Công báo số 21 + 22 ngày 25/12/2009.
28/12/2009 Nghị quyết số 42/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của Toà án nhân dân huyện Võ Nhai.
28/12/2009 Nghị quyết số 43/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2010 huyện Võ Nhai.
28/12/2009 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện.
28/12/2009 Nghị quyết số 51/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc phân bổ tỷ lệ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2010.
28/12/2009 Nghị quyết số 52/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện Phú Lương.
28/12/2009 Nghị quyết số 53/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện.
28/12/2009 Nghị quyết số 56/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 huyện Phú Lương.
28/12/2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương năm 2010.
25/12/2009 Nghị quyết số 77/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 Và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của huyện Phú Bình.
25/12/2009 Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh bổ sung năm 2010 huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
25/12/2009 Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ Ngân sách huyện Phú Bình năm 2010.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
12,935,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner