"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 177 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/12/2011 Quyết định số 3359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2012.
30/12/2011 Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hoá đến năm 2020.
30/12/2011 Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
30/12/2011 Mục lục Công báo số MLCB của Trung tâm Thông tin tỉnh mục Lục Công Báo.
29/12/2011 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Võ Nhai đến năm 2020.
28/12/2011 Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2011 Quyết định số 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 3224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá thu lệ phí trước bạ nhà và tỷ lệ (%), chất lượng còn lại của từng loại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi đặc thù đảm bảo cho các nội dung kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên, học sinh năng khiếu thể thao; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
12,935,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner