"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 133 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ đối với người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.
30/12/2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.
27/12/2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc thông qua nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai năm 2013.
27/12/2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Võ Nhai.
27/12/2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2012 huyện Võ Nhai.
27/12/2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 huyện Võ Nhai.
27/12/2012 Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Võ Nhai.
27/12/2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013 của Toà án nhân dân huyện Võ Nhai.
27/12/2012 Mục lục Công báo số MLCB của Trung tâm Thông tin tỉnh mục Công báo năm 2012.
26/12/2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Đại Từ.
26/12/2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện năm 2012; nhiệm vụ năm 2013.
26/12/2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc phê chuẩn chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của HĐND Huyện khoá XVIII.
26/12/2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2012; Kế hoạch sử dụng đất năm 2013, huyện Đại Từ.
26/12/2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Thi đua, Khen thưởng trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015.
26/12/2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
26/12/2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBNDB của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
25/12/2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Phú Lương.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
12,935,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner