"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 94 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25/12/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/12/2013 Mục lục số ML của Trung tâm Thông tin tỉnh mục Lục CÔNG BÁO.
23/12/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
22/12/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014.
22/12/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.
20/12/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cơ chế quản lý nguồn vốn dự trữ lưu thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014.
19/12/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/12/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
17/12/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
16/12/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
13/12/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
13/12/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khung gia các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
12/12/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2014 của tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2014.
12/12/2013 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2014.
12/12/2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2013 và kế hoạch sử dụng đất năm 2014 tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
12,935,894 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner