"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 98 văn bản được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Phụ lục Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
22/12/2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
22/12/2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
22/12/2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
22/12/2014 Quyết định số 57A/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
17/12/2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Đính chính văn bản số 01ML của Trung tâm Thông tin tỉnh mục lục năm 2014.
12/12/2014 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12/12/2014 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
12/12/2014 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.
12/12/2014 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2015.
12/12/2014 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2015.
12/12/2014 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2015 của tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo công tác năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên-giai đoạn 2 (dự án SEVT2) của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
12/12/2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án duy trì và mở rộng Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
12,935,837 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner