"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 32 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/12/2014 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12/12/2014 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
12/12/2014 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.
12/12/2014 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2015.
12/12/2014 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2015.
12/12/2014 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2015 của tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo công tác năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên-giai đoạn 2 (dự án SEVT2) của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
12/12/2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án duy trì và mở rộng Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020.
12/12/2014 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/08/2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/07/2014 Nghị quyết số 45/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.
25/07/2014 Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
25/07/2014 Nghị quyết số 47/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công; thành lập phường thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
25/07/2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
25/07/2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,096,445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner