"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 76 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2015 Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
30/12/2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
30/12/2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với một số chức danh ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/12/2015 Đính chính văn bản số 01/TTTT của Trung tâm Thông tin tỉnh mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2015.
21/12/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
18/12/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế tài chính khi thực hiện các khu tái định cư phục vụ các dự án đầu tư do Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2016.
14/12/2015 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2016 của tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn báo cáo công tác xét xử và công tác thi hành án hình sự năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đối với một số chức danh ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế cho vay và thu hồi vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
14/12/2015 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 99/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2016 tỉnh Thái Nguyên.
10/12/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
09/12/2015 Quyết định số 3485/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020.
07/12/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
02/12/2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
12,706,708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner