"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Tất cả các cơ quan ban hành
Danh sách 21 văn bản mới được ban hành:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15/11/2010 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
09/12/2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 của tỉnh Thái Nguyên.
12/06/2011 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2020.
22/12/2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khung giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất.
25/12/2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2013 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Phương án phân bổ kinh phí cấp quyền sử dụng đất năm 2013 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về Kế hoạch giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện.
25/12/2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân huyện.
25/12/2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2012 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Phú Lương Về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Đề án “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2011 - 2015”.
21/12/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về Chương trình hoạt động, Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2012.
21/12/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện Định Hoá năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Định Hóa năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa phê chuẩn Báo cáo công tác xét xử, giải quyết các loại án, thi hành án hình sự năm 2012, nhiệm vụ công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án “Phát triển chăn nuôi - thủy sản huyện Định Hóa, giai đoạn 2011 - 2015”.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,706,640 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner