"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Danh sách 8 văn bản mới do Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương ban hành:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25/12/2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2013 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Phương án phân bổ kinh phí cấp quyền sử dụng đất năm 2013 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về Kế hoạch giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện.
25/12/2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân huyện.
25/12/2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2012 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Phú Lương Về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Đề án “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2011 - 2015”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,697,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner