"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Danh sách 7 văn bản mới do Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa ban hành:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/12/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về Chương trình hoạt động, Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2012.
21/12/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện Định Hoá năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Định Hóa năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa phê chuẩn Báo cáo công tác xét xử, giải quyết các loại án, thi hành án hình sự năm 2012, nhiệm vụ công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án “Phát triển chăn nuôi - thủy sản huyện Định Hóa, giai đoạn 2011 - 2015”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,697,151 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner