"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 1575 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 5 văn bản
 
Bảo hiểm 2 văn bản
 
Bảo hộ lao động 1 văn bản
 
Cải cách hành chính 28 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 44 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 17 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 22 văn bản
 
Chính sách xã hội 16 văn bản
 
Công chứng 1 văn bản
 
Công nghệ thông tin 7 văn bản
 
Công nghiệp 8 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 4 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 1 văn bản
 
Đất đai 31 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 84 văn bản
 
Đầu tư 33 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 9 văn bản
 
Địa giới hành chính 1 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 32 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 45 văn bản
 
Giao thông vận tải 4 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 32 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 2 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 11 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 62 văn bản
 
Lĩnh vực khác 74 văn bản
 
Môi trường 17 văn bản
 
Năng lượng 2 văn bản
 
Ngân hàng 1 văn bản
 
Ngân hàng - Tín dụng 1 văn bản
 
Ngân sách 47 văn bản
 
Nội quy, quy chế 33 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản - Hải sản 8 văn bản
 
Nông nghiệp 9 văn bản
 
Pháp luật 11 văn bản
 
Pháp luật - pháp chế 9 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 12 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị 4 văn bản
 
Phòng cháy, chữa cháy 1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 2 văn bản
 
Quản lý hành chính 6 văn bản
 
Quản lý tài sản 3 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 62 văn bản
 
Quy trình 29 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 13 văn bản
 
Tài chính 4 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 65 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 23 văn bản
 
Tài sản công 4 văn bản
 
Thanh lý tài sản 1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 23 văn bản
 
Thống kê 2 văn bản
 
Thông tin - Báo cáo 5 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 8 văn bản
 
Thú y 1 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm 1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 95 văn bản
 
Thương mại 4 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 5 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 52 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước 5 văn bản
 
Tư pháp 6 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 15 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 16 văn bản
 
Xuất nhập khẩu 1 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh 2 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 390 văn bản.
11,965,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner