"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2019 : 17 văn bản.
Cải cách hành chính 1 văn bản
 
Chính sách xã hội 1 văn bản
 
Đất đai 2 văn bản
 
Đầu tư 3 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 1 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 1 văn bản
 
Lĩnh vực khác 2 văn bản
 
Pháp luật - pháp chế 1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 2 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước 1 văn bản
 
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 2 văn bản.
12,935,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner