"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/12/2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
03/10/2016 Quyết định số 2558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Thái Nguyên năm 2016 - 2020.
11/03/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
01/06/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên.
01/11/2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
24/12/2012 Nghị quyết số 116/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về việc phê chuẩn Báo cáo tổng kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Toà án nhân dân thị xã Sông Công.
31/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
11/02/2010 Quyết định số 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,934 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner