"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 38 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/03/2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tháp Anten truyền hình Thái Nguyên.
27/03/2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 tỉnh TN.
27/03/2019 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: đường đô thị dọc Sông Công, TP Sông Công theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).
08/12/2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông Đội Cấn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261 đoạn từ Km1+00 đến Km20+00.
08/12/2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
03/11/2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/02/2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
08/12/2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.
12/03/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Thái Nguyên.
18/01/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
18/01/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
14/12/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế cho vay và thu hồi vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên.
26/08/2015 Nghị quyết số 84/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và danh mục dự án dự kiến khởi công mới thuộc vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên.
01/06/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020.
12/12/2014 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên-giai đoạn 2 (dự án SEVT2) của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2015.
26/12/2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBNDB của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner