"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/08/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
17/08/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thực hiện thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
13/07/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trườngphổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
13/07/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ các kỳ thi,cuộc thi thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên.
13/07/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018.
08/12/2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng và hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng làm giáo viên trong các trường mầm non, tiểu học và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017.
08/12/2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
12/08/2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chính sách miễn, giảm học phí và điều chỉnh, bãi bỏ mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/08/2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.
22/12/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.
08/10/2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/10/2012 Quyết định số 33/2012/QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/10/2012 Quyết định số 33/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/08/2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/07/2012 Nghị quyết số 08B2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2012-2013; mức thu phí đấu giá và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/07/2012 Nghị quyết số 08A/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2012 - 2013; mức thu phí đấu giá và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/07/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2012 - 2013, mức thu phí đấu giá và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/09/2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết điịnh về việc Quy định giá cho thuê nhà ở học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/07/2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2014.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner