"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Môi trường  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 18 văn bản thuộc lĩnh vực Môi trường:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/12/2018 Quyết định số 3687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Bộ đơn giá “Hoạt động quan trắc môi trường” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
05/06/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020”.
18/05/2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
11/11/2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/10/2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/09/2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
24/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản làm vật liệu xây dựng để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Đợt 1).
29/02/2012 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2015”.
12/12/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua “Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2015”.
28/10/2011 Quyết định số 2694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
13/05/2011 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015.
26/01/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và dịch vụ nước sinh hoạt các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do các địa phương hưởng lợi trực tiếp quản lý.
21/10/2010 Quyết định số 1946/QĐ-TTG của Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.
20/08/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
10/06/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
28/04/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách năm 2010 tỉnh Thái Nguyên; Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu phí môi trường đối với khai thác tài nguyên khoáng sản.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner