"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/12/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2017 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011-2017.
08/09/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
11/05/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/04/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên tạm tính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,920,989 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner