"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Giá cả  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 65 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Giá cả:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/10/2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/08/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thái Nguyên.
25/12/2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
02/03/2016 Quyết định số 454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy và xe máy điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
10/03/2015 Quyết định số 556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe máy và xe máy điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
17/12/2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/10/2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/04/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý và hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên tại các Trung tâm Học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/03/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Thái Nguyên.
23/10/2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
31/08/2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tỷ lệ (%) mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
30/08/2012 Quyết định số 28A/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Thái Nguyên.
20/08/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/06/2012 Quyết định số 1297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ tang lễ trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
02/05/2012 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định mức giá dịch vụ thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
11/11/2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2011.
14/10/2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 tỉnh Thái Nguyên.
20/06/2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/06/2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/06/2011 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2020.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner