"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 46 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/04/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái nguyên.
16/11/2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
05/07/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312B/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312/QĐ-UNBD của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2017 Quyết định số 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 99/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2016 tỉnh Thái Nguyên.
15/09/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
13/06/2015 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015.
26/12/2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBNDB của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
20/07/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc phê chuẩn phương án hỗ trợ xi măng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn năm 2012.
19/07/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 65F/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 65E/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 65D/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,920,833 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner