"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổ chức - Bộ máy  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 58 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức - Bộ máy:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/03/2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
27/03/2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm PCT UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
03/12/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên.
03/12/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Công Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.
19/10/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.
17/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên.
13/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.
29/12/2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
25/12/2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên.
07/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2014 Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thái Nguyên.
25/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển cán bộ, công chức của tỉnh Thái Nguyên.
26/04/2013 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
26/04/2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18/11/2011 Quyết định số 2941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”.
18/10/2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thẩm quyền tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái Nguyên.
18/10/2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp và quy định về việc tuyển dụng công chức tỉnh Thái Nguyên.
10/12/2010 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2004 - 2011.
17/06/2010 Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV của Bộ tư pháp - Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,921,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner