"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 62 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/10/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên.
07/12/2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng Khu liên cơ quan và Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.
08/10/2016 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
12/08/2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.
20/06/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
11/03/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/11/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/08/2015 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.
24/06/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.
12/06/2015 Nghị quyết số 71/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
12/06/2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.
05/09/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/07/2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.
18/05/2014 Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
15/10/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định áp dụng một số tiêu chuẩn quy hoạch giao thông, đất cây xanh, đất công cộng tối thiểu trong công tác quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/05/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch và xây dựng hai bên bờ sông Cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên.
26/04/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng (mở rộng), huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
26/04/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
26/04/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án công nhận thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương; thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình; thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá; thị trấn Chùa Hang, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ; thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.
26/04/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner