"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 22 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/05/2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020.
12/08/2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
10/07/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về chúc thọ, mừng thọ và trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/08/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số nội dung về trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/08/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/05/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 tỉnh Thái Nguyên.
26/10/2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
29/09/2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh tăng mức hỗ trợ làng nghề, khen thưởng nghệ nhân, thợ giỏi tại Quyết định số 2891/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
29/01/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Thái Nguyên.
24/12/2009 Nghị quyết số 48/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc thực hiện các cơ chế năm 2010 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
12/12/2009 Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2010.
21/01/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Thái Nguyên.
25/12/2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 huyện Phú Lương.
19/12/2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc thực hiện các cơ chế năm 2009 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
19/12/2008 Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về Dự toán Thu - Chi ngân sách Nhà nước huyện đồng Hỷ.
11/04/2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
14/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,920,664 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner