"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Xây dựng pháp luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng pháp luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/12/2014 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2015.
11/04/2013 Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
19/07/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định: Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp; chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động; chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể thao và các giải thi đấu thể thao; chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/11/2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về soạn thảo, ban hành và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
29/07/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Chương trình tiếp tục thực hiện đề án phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
28/12/2010 Nghị quyết số 67/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về Chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện.
10/12/2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND1 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ các nguồn vốn đầu tư và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 tỉnh Thái Nguyên.
28/04/2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên.
11/01/2010 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2010.
16/12/2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh tăng mức hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xóm, tổ dân phố giai đoạn 2005 - 2010.
03/01/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1466/2007/QĐ-UBND, ngày 26/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2007 Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai năm 2008.
24/12/2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc phê chuẩn Báo cáo hoạt động công tác năm 2007 và nhiệm vụ công tác năm 2008 của Toà án nhân dân huyện Phú Bình.
14/12/2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2008.
14/12/2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2007 và nhiệm vụ công tác năm 2008 của ngành Toà án tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công phê duyệt Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thị xã Sông Công thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành TW khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner