"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Thể thao - Du lịch  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/09/2018 Quyết định số 2744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020.
21/08/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.
20/06/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ dinh dưỡng luyện tập thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020.
18/05/2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/08/2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.
16/06/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2014 Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030.
18/05/2014 Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đổi tên Quảng trường 20/8 thành phố Thái Nguyên thành Quảng trường Võ Nguyên Giáp.
02/12/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh, đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, các giải toàn quốc, các giải quốc tế; tiền công của huấn luyện viên, vận động viên học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên, học sinh năng khiếu thể thao; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
05/07/2011 Quyết định số 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên.
05/07/2011 Quyết định số 1710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015.
23/05/2011 Quyết định số 1271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
10/03/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số định mức chi đối với các hoạt động Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên.
16/03/2007 Quyết định số 454/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số định mức chi tiết đối với ngành thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner