"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 23 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/06/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên.
01/03/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/08/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/01/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
06/01/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/11/2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định và Hướng dẫn một số nội dung về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên.
27/07/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định thi đua, khen thưởng phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015.
06/04/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập.
24/11/2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Thi đua, khen thưởng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
17/11/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
18/05/2014 Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, khu vực Quốc tế và cấp Quốc gia thuộc các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông.
13/02/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Thi đua, Khen thưởng phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/12/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
24/10/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Thi đua, Khen thưởng trong phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên.
20/09/2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Thi đua, Khen thưởng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Thi đua, Khen thưởng trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015.
21/11/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh, đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, các giải toàn quốc, các giải quốc tế; tiền công của huấn luyện viên, vận động viên học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/11/2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
13/07/2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên.
12/07/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định khen thưởng cá nhân và tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner