"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Thủy sản - Hải sản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản - Hải sản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/01/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
22/12/2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
29/03/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý Nhà nước về thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/03/2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2007 Quyết định số 3021/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản.
30/11/2007 Quyết định số 2681/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật cho một số loại cây trồng, vật nuôi trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
19/03/2007 Quyết định số 646/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc cấp phép và giám sát khai thác rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công phê chuẩn Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp thị xã Sông Công giai đoạn 2006 - 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,334 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner