"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 62 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/05/2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án ‘‘Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020’’.
07/12/2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2017.
14/12/2015 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
29/10/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành.
26/08/2015 Nghị quyết số 83/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
26/08/2015 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2015.
26/04/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
27/12/2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Võ Nhai.
26/12/2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Đại Từ.
25/12/2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 huyện Phú Lương.
24/12/2012 Nghị quyết số 113/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
24/12/2012 Nghị quyết số 113/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
20/07/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 huyện Võ Nhai.
19/07/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/07/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.
30/12/2011 Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hoá đến năm 2020.
12/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 tỉnh Thái Nguyên.
20/07/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.
21/06/2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner