"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Nhà ở  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 84 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Nhà ở:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/04/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
30/03/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở đối với các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tỉnh Thái Nguyên.
10/12/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/06/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tỉnh Thái Nguyên.
25/07/2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
03/04/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014.
27/12/2012 Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Võ Nhai.
26/12/2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
26/12/2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2012; Kế hoạch sử dụng đất năm 2013, huyện Đại Từ.
25/12/2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Phương án phân bổ kinh phí cấp quyền sử dụng đất năm 2013 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Phú Lương Về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Phú Lương.
21/12/2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
03/12/2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
14/09/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011, của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner