"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quyết định số 997/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/10/2011 Chỉ thị số 21/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
05/01/2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2011.
16/12/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác tòa án năm 2011.
02/01/2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner