"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Pháp luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Pháp luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/07/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/08/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức chi, lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
27/12/2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013 của Toà án nhân dân huyện Võ Nhai.
26/12/2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện năm 2012; nhiệm vụ năm 2013.
25/12/2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân huyện.
21/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa phê chuẩn Báo cáo công tác xét xử, giải quyết các loại án, thi hành án hình sự năm 2012, nhiệm vụ công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2013.
20/12/2011 Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi đặc thù đảm bảo cho các nội dung kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo công tác năm 2011 và nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
26/05/2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Ban hành Quy chế Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2010 Nghị quyết số 66/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn Báo cáo củaToà án nhân dân huyện.
16/12/2008 Nghị quyết số 69/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình phê chuẩn báo cáo Toà án nhân dân huyện.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner