"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/08/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ.
18/07/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
25/11/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán và hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
18/09/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
16/12/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/06/2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ.
23/10/2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giá trị CN-TTCN năm 2008.
01/08/2008 Quyết định số 1735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông, Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
20/06/2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
16/01/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2006 - 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,920,479 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner