"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Khoáng sản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 24 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Khoáng sản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2017.
06/08/2018 Quyết định số 2323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
01/03/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
05/06/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
25/12/2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên tạm tính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/08/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
12/06/2015 Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 - 2020.
25/12/2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Đề án “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2011 - 2015”.
21/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án “Phát triển chăn nuôi - thủy sản huyện Định Hóa, giai đoạn 2011 - 2015”.
09/08/2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/05/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015”.
29/02/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số loài cây tái sinh mục đích - Tiêu chí về mật độ, trữ lượng để cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
30/12/2011 Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2011 Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
03/10/2011 Quyết định số 2527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2025.
09/12/2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng trong nhóm kim loại bao gồm: Antimon, Bauxít, Thuỷ ngân, Arsen, Vàng, Thiếc và Vonfram trên địa bàn tỉnh Thái.
16/10/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và tổ chức thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/07/2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Định Hoá.
18/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng Chì, Kẽm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner