"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Tiền lương  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Tiền lương:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2017.
26/08/2015 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao bổ sung biên chế biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Thái Nguyên.
25/07/2014 Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
27/01/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
31/08/2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2011 Quyết định số 3224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên.
29/07/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Phú Lương năm 2010.
29/07/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2010 huyện Phú Lương.
10/12/2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
20/07/2010 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung biên chế sự nghiệp và số lượng hợp đồng lao động năm 2010 của tỉnh Thái Nguyên.
13/07/2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
25/03/2010 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
16/12/2008 Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình về phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ Ngân sách huyện Phú Bình năm 2009.
13/05/2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng lương mức tối thiểu chung và quy định quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên.
30/11/2006 Quyết định số 2680/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thái Nguyên.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,306 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner