"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin - Truyền thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin - Truyền thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/09/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND,ngày 30/12/2015 ban hành quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/12/2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/07/2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, khu vực Quốc tế và cấp Quốc gia thuộc các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
04/10/2011 Quyết định số 2544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các chương trình phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2012.
04/10/2011 Quyết định số 2543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2012.
24/12/2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
05/05/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông, ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.
27/03/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ nhuận bút trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
24/03/2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,427 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner