"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Pháp luật - pháp chế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Pháp luật - pháp chế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/02/2019 Quyết định số 557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong kỳ 2014 - 2018.
21/07/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/07/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/01/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/12/2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn báo cáo công tác năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
29/07/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân huyện.
24/12/2009 Nghị quyết số 49/ 2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc thông qua báo cáo công tác xét xử năm 2009 Nhiệm vụ công tác xét xử năm 2010 của TAND – HTND huyện Đồng Hỷ.
25/12/2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về chương trình giám sát năm 2009 của HĐND huyện Phú Lương.
25/12/2008 Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện.
19/12/2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ công tác toà án năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,797 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner