"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Ngân sách  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 49 văn bản thuộc lĩnh vực Ngân sách:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2017.
13/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quy định thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi các báo cáo tài chính - ngân sách đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên.
08/12/2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.
27/10/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/07/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và 3 năm 2018 - 2020 tỉnh Thái Nguyên.
28/10/2016 Quyết định số 2857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Thái Nguyên.
22/08/2016 Nghị quyết số 167/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Võ Nhai năm 2015.
26/08/2015 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2014.
19/08/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/10/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Thái Nguyên.
26/03/2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.
27/12/2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 huyện Võ Nhai.
27/12/2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2012 huyện Võ Nhai.
25/12/2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2012 huyện Phú Lương.
25/12/2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2013 huyện Phú Lương.
24/12/2012 Nghị quyết số 114/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và phân bổ dự toán ngân sách thị xã Sông Công năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện Định Hoá năm 2013.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner