"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy trình  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 29 văn bản thuộc lĩnh vực Quy trình:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/12/2014 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
04/12/2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/04/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ưu đãi đầu tư đối với Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Dự án sản xuất các bộ vi xử lý và mạch tích hợp của Công ty Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd và 02 dự án công nghệ cao của 02 công ty con thuộc Tập đoàn Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
15/12/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 - 2015.
20/02/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/07/2011 Quyết định số 1719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
24/06/2011 Quyết định số 7056/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc chia tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22/06/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21/06/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21/06/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21/06/2011 Nghị quyết số 15/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký kỳ họp HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,407 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner