"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 18 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/03/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hợp đồng lao động tại các tổ chức hội trong quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với phần diện tích thuê thêm 17,1ha của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
29/12/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện một số mức chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bễn vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của một số địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII; Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII.
18/05/2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020.
18/05/2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/03/2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/12/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định một số nội dung về trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/12/2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/12/2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
07/12/2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12/08/2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2015.
27/06/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
30/12/2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với một số chức danh ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Thái Nguyên.
14/12/2015 Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đối với một số chức danh ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/10/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner