"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 36 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/04/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
27/03/2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh TN.
20/12/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
29/08/2018 Quyết định số 2542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018, đợt 2.
02/08/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
02/08/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
17/04/2018 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các dự án khu đô thị, khu dân cư; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); các dự án có sử dụng đất thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/03/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
12/02/2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/02/2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
08/12/2017 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018.
08/12/2017 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2018.
18/05/2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình; thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua cơ chế đặc thù một số nội dung về thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/12/2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/12/2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỉnh Thái Nguyên.
12/08/2016 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên.
12/08/2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
06/07/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,910 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner